HYBRIDNÝ SYSTÉM

Identifikácia majetku čiarovými kódmi, QR kódmi, RFID a NFC tagmi a ich ľubovoľnými kombináciami. RFID sa používa pri majetku, kde to poskytuje výhodu.

MOBILITA

Aplikácia EasyAsset Mobile poskytuje funkcionalitu pre realizáciu inventúr aj pre správu majetku, kedykoľvek je dostupná vo vašom smart telefóne.

CLOUDOVÉ RIEŠENIE

EasyAsset je dostupný ako inštalácia v lokálnom intranete alebo ako cloudová služba bez nutnosti investície do software a hardware.

FOTODOKUMENTÁCIA

Zobrazovanie fotografií inventarizovaného majetku. Jednoduché vytváranie a automatické uloženie fotografií pri inventúre alebo odovzdávaní majetku.