Hybridní systém

Identifikace majetku čárovými kódy, QR kódy, RFID a NFC tagy a jejich libovolnými kombinacemi. RFID lze použít jen u majetku, kde to poskytuje výhodu.

Mobilita

Aplikace EasyAsset Mobile poskytuje funkcionalitu pro provádění inventur i pro správu majetku, kdykoliv dostupnou ve vašem chytrém telefonu.

Cloudové řešení

EasyAsset je dostupný jako instalace v lokálním intranetu nebo jako cloudová služba bez nutnosti investic do software i hardware.

Fotodokumentace

Zobrazování fotografií inventarizovaného majetku. Snadné pořizování a automatické ukládání fotografií při inventuře nebo předávání majetku.