Zásady ochrany osobních údajů

BARCO Slovakia, s.r.o. („my“, „EasyAsset“) respektuje vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na použití našich webových stránek (www.easyasset.com), webových aplikací (app.easyasset.com) a naší mobilní aplikace („webové stránky a aplikace EasyAsset“).

Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud používáte aplikaci EasyAsset, dáváte souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Všechny údaje, informace a data, které od Vás získáme v souvislosti s poskytováním služby EasyAsset jsou považovány za důvěrné a zavazujeme se chránit je před zneužitím. Žádné údaje a informace nepředáváme za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena naše zákonná povinnost vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Veškeré údaje shromážděné  v souvislosti s poskytováním služby EasyAsset nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny.

Mobilní aplikace EasyAsset nesbírá žádné citlivé údaje o uživatelích. Mobilní aplikace využívá fotoaparát jako skener čárových / 2D kódů a pro pořizování fotek majetku, které jsou odesílány a ukládány do systému EasyAsset. Pořízené fotky mohou být dočasně uloženy v lokálním úložišti mobilního telefonu. Mobilní aplikace využívá síť a přístup k internet pro komunikaci se serverovou částí aplikace EasyAsset a k přenosu dat oběma směry.

Všechna data uložená v systému EasyAsset jsou přístupná pouze vám na základě vašich přístupových údajů. Udržujte prosím tyto údaje v tajnosti. Pokud chcete ukončit váš účet v systému EasyAsset a smazat všecna vase data, požádejte nás o to na emailové adrese: support@easyasset.com.

Webové stránky a aplikace EasyAsset mohou používat cookies. Cookie je malý textový soubor, který obsahuje data a který je ukládán prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče na pevný disk vašeho počítače. Cookies identifikuje váš počítač, nikdy neobsahuje žádné osobní údaje a slouží k identifikaci vašich návštěv konkrétních webových stránek.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou v budoucnu měnit. Tyto budoucí změny vstupují v platnost ihned po jejich zveřejnění a rozeslání elektronickou poštou.

 

BARCO, s.r.o., Hradišťská 849, 687 08 Buchlovice