Zásady ochrany osobních údajov

BARCO Slovakia, s.r.o. ( „My“, „EasyAsset“) rešpektuje vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na použitie našich webových stránok (www.easyasset.com), webových aplikácií (app.easyasset.com) a našej mobilnej aplikácie ( „webové stránky a aplikácie EasyAsset“).

Prečítajte si prosím tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak používate aplikáciu EasyAsset, dávate súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Všetky údaje, informácie a dáta, ktoré od Vás získame v súvislosti s poskytovaním služby EasyAsset sú považované za dôverné a zaväzujeme sa chrániť ich pred zneužitím. Žiadne údaje a informácie neposkytujeme za obchodným alebo iným účelom tretím osobám. Tým nie je dotknutá naša zákonná povinnosť vydať požadované informácie štátnym orgánom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Všetky údaje zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služby EasyAsset nebudú použité na iné účely, než na aké boli zhromaždené.

Mobilná aplikácia EasyAsset nezbiera žiadne citlivé údaje o používateľoch. Mobilná aplikácia využíva fotoaparát ako skener čiarových / 2D kódov a pre zhotovovanie fotiek majetku, ktoré sú odosielané a ukladané do systému EasyAsset. Zhotovené fotky môžu byť dočasne uložené v lokálnom úložisku mobilného telefónu. Mobilná aplikácia využíva sieť a prístup k internet pre komunikáciu so serverovou časťou aplikácie EasyAsset a k prenosu dát oboma smermi.

Všetky dáta uložené v systéme EasyAsset sú prístupné len vám na základe vašich prístupových údajov. Udržujte prosím tieto údaje v tajnosti. Ak chcete ukončiť váš účet v systéme EasyAsset a zmazať všetky vaše dáta, požiadajte nás o to na emailovej adrese: support@easyasset.com.

Webové stránky a aplikácie EasyAsset môžu používať cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý obsahuje dáta a ktorý je ukladaný prostredníctvom vášho internetového prehliadača na pevný disk vášho počítača. Cookies identifikuje váš počítač, nikdy neobsahuje žiadne osobné údaje a slúži na identifikáciu vašich návštev konkrétnych webových stránok.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu v budúcnosti meniť. Tieto budúce zmeny vstupujú do platnosti okamžite po ich zverejnení a rozoslanie elektronickou poštou.

 

Barco Slovakia, s.r.o., Nové Záhrady I/11, 821 05 Bratislava, Slovakia