Bezpečnosť a zálohovanie dát v programe EasyAsset

SSL šifrovanie

 Všetky informácie, prenášané medzi vaším počítačom a servermi služby EasyAsset, chránime proti potenciálnym hrozbám 256-bitovým SSL šifrovaním.

Zálohovanie a dostupnosť dát

Paralelne bežiace servery

Služba EasyAsset beží  na jednej z najväčších celosvetových cloudových platforiem – Windows Azure. Pri náraste záťaže je EasyAsset schopný navýšiť počet serverov pre lepší a stabilnejší beh. Servery sú fyzicky lokalizované v EU – v Holandsku a Írsku.

Zálohovanie dát

 Všetky dáta sa automaticky zálohujú niekoľkokrát denne.